به سایت شرکت خدماتی بهگر خوش آمدید

تامین نیروی انسانی

پشتیبانی اداری

این شرکت با تجربه 20 ساله خود درد امر تامین نیروی انسانی برای ادارات مختلف توانایی ارائه و تامین نیروهای تخصصی را برای ادارات را دارد. این شرکت با تجربه 20 ساله خود درد امر تامین نیروی انسانی برای ادارات مختلف توانایی ارائه و تامین نیروهای تخصصی را برای ادارات را دارد.

بازرگانی و تامین مواد خام

تدارکات ادارات

این شرکت با تجربه 20 ساله خود درد امر تامین نیروی انسانی برای ادارات مختلف توانایی ارائه و تامین نیروهای تخصصی را برای ادارات را دارد. این شرکت با تجربه 20 ساله خود درد امر تامین نیروی انسانی برای ادارات

پشتیبانی مراکز

رفاهی و رستورانی

این شرکت با تجربه 20 ساله خود درد امر تامین نیروی انسانی برای ادارات مختلف توانایی ارائه و تامین نیروهای تخصصی را برای ادارات را دارد.

آخرین اخبار و رویدادها

فراخوان استخدامی کارشناس امور رایانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

1395-08-05

شركت بهگر شاهوار در نظر دارد جهت اجراي قرارداد في ما بين دانشگاه علوم پزشكي شاهرود تعداد 4 نفر از افراد واجدالشرايط به منظور انجام امور IT به شرح زير از طريق آزمون و مصاحبه علمي و تخصصي بدون هيچگونه تعهد استخدامي قرارداد منعقد نمايد.

فراخوان استخدامی تکنسین فوریت پزشکی پایگاه کلاته خیج

1395-08-15

شركت بهگر شاهوار در نظر دارد جهت اجراي قرارداد في ما بين دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شاهرود تعداد 6 نفر از افراد واجدالشرايط به منظور انجام امور خدمات فوريت هاي پزشكي به شرح زير از طريق مصاحبه علمي و تخصصي بدون هيچ گونه تعهد استخدامي قرارداد منعقد نمايد.

اسامی واجد شرایط جهت آزمون تئوری استخدامی کارشناس امور رایانه

1395-09-1

اسامی نهایی افراد جهت آزمون تئوری استخدامی کارشاس امور رایانه و همینچنین زمان ، محل و نحوه آزمون به شرح زیر میباشد ادامه مطلب...

اطلاعیه استخدامی کارشناس امور رایانه

1395-10-1

افراد مشروحه زیر که در آزمون جمعه مورخ 95/9/12 شرکت بهگر شاهوار شرکت نموده اند به اطلاع میرساند به منظور مصاحبه علمی و تخصصی در روز دوشنبه مورخ 95/10/6 ساعت 9:45 با در دست داشتن اصل شناسنامه ، اصل مدرک تحصیلی در محل آزمون مهارت های بالینی بیمارستان امام حسین حضور بهم رساند. اسامی به ترتیب حروف الفبا اعلام گردیده است:

 • 1. علی بشیری شاهرودی
 • 2. یوسف تاشی
 • 3. آزاده پیام
 • 4. علی جعفری نژاد
 • 5. مبینا خطیبی
 • 6. نازنین رحمتی
 • 7. امیر رضوانی
 • 8. مژگان شیبانی
 • 9. مطهره صادقی
 • 10. سعید صداقت
 • 11. ملیحه عامریون
 • 12. مهرانا عجم زمانی
 • 13. مینا قاسمی
 • 14. سهیلا ملارستمی
 • 15. نگار مهرنیا
 • 16. المیرا نادمی

شایان ذکر است مفاد آزمون عملی به شرح زیر میباشد :

 • سخت افزار
 • نرم افزار
 • شبکه های کامپیوتری
 • پایگاه داده
 • برنامه نویسی

اعلام نتیجه نهایی آزمون استخدامی کارشناس امور رایانه

1395-10-15

اسامی نهایی افراد شرکت کننده در آزمون استخدامی کارشناس امور رایانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهرستان شاهرود بر اساس امتیاز کسب شده به میزان 1.5 برابر مورد نیاز به شرح زیر اعلام میگردد:

 • 1. مینا قاسمی
 • 2. مهرانا عجم زمانی
 • 3. امیر رضوانی
 • 4. آزاده پیام
 • 5. نازنین رحمتی
 • 6. مطهره صادقی
 • 7. مبینا خطیبی
 • 8. سهیلا ملارستمی
 • 9. المیرا نادمی