فراخوان استخدامی کارشناس امور رایانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

1395-08-05

شركت بهگر شاهوار در نظر دارد جهت اجراي قرارداد في ما بين دانشگاه علوم پزشكي شاهرود تعداد 4 نفر از افراد واجدالشرايط به منظور انجام امور IT به شرح زير از طريق آزمون و مصاحبه علمي و تخصصي بدون هيچگونه تعهد استخدامي قرارداد منعقد نمايد. ادامه مطلب...