اطلاعیه در خصوص برگزاری آزمون نیرو خدماتی بیمارستان بهار

1399-12-25

برگزاری آزمون شرکت بهگر

به شرح زیر است :

خانمها سه شنبه ۹۹/۱۲/۲۶

آقایان چهارشنبه و پنج شنبه ۲۷ و ۲۸ اسفند ضمنا ساعت حضور در جلسه آزمون طی پیامک به شما اعلام میشود.

محل برگزاری آزمون سایت دانشگاه علوم پزشکی میدان هفت تیر مجموعه تربیت بدنی علوم پزشکی

ضمنا جهت حصور در جلسه آزمون مدارک زیر را همراه داشته باشید ..

۱) فیش واریزی به حساب شرکت 

۲) اصل مدرک تحصیلی 

۳) اصل کارت ملی و شناسنامه 

۴) مدرک مبنی بر بومی بودن

۵) کارت پایان خدمت

۶) کفش و لباس ورزشی 

۷)بیمه ورزشی 

۸) یک قطعه عکس