تاریخ آزمون نیروی خدماتی بیمارستان

1400-04-20

به اطلاع کلیه متقاضیان استخدامی نیروی خدمات بیمارستان که در سایت ثبت نام نموده اند می رساند آزمون و تست ورزشی و مصاحبه به شرح ذیل می باشد. لذا خواهشمند است نسبت به حضور در تاریخ درست در محل آزمون دقت فرماییید.

مکان آزمون: میدان هفت تیر سایت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سالن تربیت بدنی

برادران: شنبه 25 تیر ماه از ساعت 8 صبح

خواهران: 22 تیر ماه از ساعت 8 صبح