اطلاعیه جذب نیرو جهت پایگاههای اورژانس(طرود، سوداغلن، ری آباد، بسطام و پشت بسطام)

1401-11-08

با توجه به اینکه پایگاههای پیش بیمارستانی به بخش غیر دولتی واگذار شده است و با عنایت به نیاز مبرم نیرو، مقرر گردید طی فراخوانی نیروهایی که دارای شرایط مربوطه ذیل می باشند طی مصاحبه و آزمون عملی در پایگاه های اورژانس بکارگیری گردند.

الف – شرایط عمومی بکارگیری نیرو:

1-تدین دین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی 2- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران 3- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 4- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت ویژه برادران 5- عدم استعمال و اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و الکل و روان گردان 6- عدم سوء سابقه کیفری موثر7- برخورداری از سلامت ، تناسب جسمانی و روانی و توانایی کاری که قرارداد منعقد می نماید 8- نداشتن منع به کارگیری به موجب آرای مراجع قانونی 9- دارابودن تاییدیه طب کار در صورت قبولی در مصاحبه 

تبصره : توضیح اینکه افرادی که قبلا توسط شرکت های طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکی به کار گیری شده اندو به هر دلیلی از سوی مراجع ذی صلاح (حراست / گزینش / تخلفات ) اخراج گردیده اند حق ثبت نام ندارند.

ب- شرایط اختصاصی:

شرایط مدرک تحصیلی:

کاردان و کارشناس بالینی فوریت های پزشکی، کارشناس پرستاری، کاردان و کارشناس هوشبری، کاردان و کارشناس اتاق عمل.

شرایط سنی:

حداکثر سن برای آقایان 35 سال تمام

تبصره: مدت زمان انجام خدمت مقدس سربازی انجام شده به حداکثر سن اضافه خواهد شد.

تبصره : سوابق کار مرتبط در دانشگاه یا مراکز تحت پوشش دانشگاه به همراه سابقه بیمه حداکثر به مدت 3 سال با تایید کارشناس دانشگاه به حداکثر سن اضافه خواهد شد.

جنسیت افراد شرکت کننده : مرد

تبصره : مجردین و متاهلین واجد شرایط هردو می توانند در آزمون شرکت نمایند.

در صورت شرایط مساوی، اولویت جذب با افراد بومی دارای شرایط ذیل خواهدبود:

شرایط پذیرش بومی بودن: بومی بودن افراد از طریق شرایط ذیل احراز می گردد:

الف: شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب یا همسر وی در مناطق تحت پوشش شهرستان (شاهرود/ میامی) باشد.

ب: داشتن حداقل 10 سال سکونت با ارائه مدارک مستدل

ج: داشتن گواهی تحصیلی حداقل در یک مقطع تحصیلی در شهرستان مورد نظر

تبصره : بومی شهرستان تحت پوشش دانشگاه در صورت کسب امتیاز مساوی از اولویت جذب برخوردار خواهند بود.

سایر: در راستای اجرای قانونی جوانی جمعیت در صورت کسب امتیاز مساوی  اولویت جذب با افراد متاهل و دارای فرزند خواهد بود.

ج- شرایط تحویل مدارک یا ثبت نام :

افراد با در دست داشتن مدارک مربوطه ذیل به شرکت بهگر شاهوار به آدرس: خیابان تهران ، بالاتر از چهار راه نادر ، ساختمان جنت، طبقه پنجم، واحد10، از تاریخ یکشنبه 9 لغایت یکشنبه 30 بهمن ماه 1401، طی ساعت اداری (8 الی 13:30) مراجعه نمایند.

  1. یک قطعه عکس 

  2. اصل و کپی شناسایی (شناسنامه / کارت ملی/ کارت پایان خدمت)

  3. اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی

  4. اصل و کپی گواهینامه پایه دوم

شماره تماس : 32241868

آدرس سایت :   behgarshahvar.ir