اطلاع رسانی جهت جذب نیروی خدمات

1402-04-05
اطلاع رسانی جهت جذب نیروی خدمات (به تعداد محدود) از روز دوشنبه ۵ تیرماه لغایت ساعت ۲۴ مورخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۲ می باشد.
زمان برگزاری مصاحبه پس از بررسی مدارک متعاقبا از طریق سایت شرکت اعلام می گردد‌
جنسیت :مرد و زن
حداکثر سن برای آقایان:۳۰سال تمام و برای خانمها ۳۳ سال تمام
تبصره يك : مدت خدمت سربازي انجام شده به سقف حداكثر سن اضافه خواهد شد.
تبصره دو :‌سابقه کار مرتبط در دانشگاه علوم پزشکی به سقف حداکثر سن اضافه خواهد شد
مدرک تحصیلی برای آقا و خانم : دیپلم
هزینه ثبت نام: 100 هزار تومان به شماره کارت : ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۲۵۰۸۴۲