زمان و مکان مصاحبه خدمات نیروی خدمات 1402

1402-04-21
تاریخ و ساعت و مکان مصاحبه : مصاحبه آقایان روز شنبه ۱۴۰۲/۴/۲۴ و مصاحبه خانمها روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ ساعت ۸ صبح در محل سالن ورزشی شهید یحیایی برگزار میگردد
همراه داشتن اصل مدارک شناسایی (شناسنامه کارت ملی کارت پایان خدمت کارت ایثارگری آخرین مدرک تحصیلی یک قطع عکس لباس ورزشی و بیمه ورزشی الزامی میباشد
تذکرمهم : مصاحبه صرفا برای اشخاصیست که در آزمون کتبی شرکت نموده اند.