مراسم روز کارگر در بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود

1403-02-17
به مناسبت روز کارگر و برای پاسداشت مقام کارگر مراسمی برای تجلیل از این عزیزان در بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود برگزار گردید. در ادامه میتوانید بخش هایی از این مراسم را در قالب ویدئو تماشا نمایید. این مراسم در جمعی از مدیران و کارگران برگزار گردید.