اطلاعیه در خصوص زمان و مکان مصاحبه استخدامی بیمارستان - اردیبهشت 1403

1403-02-18
پیرو مورد ذکر شده در خصوص زمان و مکان مصاحبه در زمان ثبت نام به اطلاع می رساند عزیزانی که موفق به ثبت نام شده اند و مدارک آنها کامل است در تاریخ ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ماه از مراجعه به همین خبر در سایت بهگر شاهوار از زمان و مکان مصاحبه مطلع شوند.


این خبر مجددا به روز رسانی شده و زمان و مکان مصاحبه در آن درج می شود