اطلاعیه دوم در خصوص زمان و مکان مصاحبه استخدامی بیمارستان - اردیبهشت 1403

1403-02-19
با عنایت به فراخوان بکارگیری نیروی خدمات، زمان و مکان مصاحبه آقایان و خانم ها جهت اطلاع رسانی به شرکت کنندگان به شرح زیر می باشد:
۱ - برگزاری مصاحبه آقایان روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ راس ساعت ۸ در محل سایت مرکزی دانشگاه واقع در میدان هفتم تیر
۲- برگزاری مصاحبه خانم ها روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ راس ساعت ۸ در محل سایت مرکزی دانشگاه واقع در میدان هفتم تیر

به همراه داشتن موارد ذکر شده زیر در روز مصاحبه برای کلیه شرکت کنندگان الزامی می باشد.
الف) اصل مدارک شناسایی(شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت و غیره)
ب ) یک قطعه عکس پرسنلی
ج) لباس و کفش ورزشی