فراخوان استخدامی راننده

1403-02-27
مشخصات فراخوان
مشخصات عمومی: جنسیت مرد
مدرک تحصیلی: دیپلم
شرایط تاهل: مجرد/ متاهل
سن برای آقایان: حداقل ۲۰ سال، حداکثر ۳۰ سال تمام. برای گواهینامه پایه یک حداکثر ۳۵ سال
تبصره ۱: مطابق با بند الف ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازاء تاهل و نیز داشتن هر فرزند یکسال تا حداکثر سه سال به سقف محدوده سنی اضافه خواهد شد.
تبصره ۲: مدت زمان انجام خدمت مقدس سربازی به حداکثر سن اضافه خواهد شد.
تبصره ۳: سوابق خدمت در واحدهای زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی به حداکثر سن اضافه خواهد شد.
تبصره ۴: با لحاظ نمودن تبصره های ۱، ۲ و ۳ حداکثر افزایش سن ۳ سال خواهد بود.
- داشتن گواهینامه پایه یکم
- داشتن گواهینامه رانندگی پایه دوم (مجاز به رانندگی جهت آمبولانس)
- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کار
- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و الکل و روانگردان
- عدم شابقه محکومیت جزایی موثر
- تصویر فیش واریزی به مبلغ 100 هزار تومان به حساب ۸۸۳۴۲۸۱۰۸۹ یا شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۸۸۰۰۳۱۷۸۸۱ نزد بانک ملت به نام شرکت بهگر شاهوار

شرکت ملزم می باشد کلیه مدارک و شرایط سنی و مدرک تحصیلی افراد مذکور را جهت فرآیند آزمون کتبی با مصاحبه بررسی و اسامی افرادی که حائز شرایط می باشند را جهت طی مراحل مربوطه معرفی نمایند.

مقرر شد اطلاع رسانی آگهی آزمون و ثبت نام شرکت کنندگان و سایر مراحل، از طریق سایت شرکت های طرف قرارداد دانشگاه، قرار دادن لینک ثبت نام در سایت دانشگاه و همچنین استفاده از ظرفیت روابط عمومی دانشگاه جهت درج در سایت/ کانال‌های مختلف/ ... انجام گردد.


مهلت ثبت نام تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳