اطلاعیه استخدامی کارشناس امور رایانه

1395-10-01

افراد مشروحه زیر که در آزمون جمعه مورخ 95/9/12 شرکت بهگر شاهوار شرکت نموده اند به اطلاع میرساند به منظور مصاحبه علمی و تخصصی در روز دوشنبه مورخ 95/10/6 ساعت 9:45 با در دست داشتن اصل شناسنامه ، اصل مدرک تحصیلی در محل آزمون مهارت های بالینی بیمارستان امام حسین حضور بهم رساند. اسامی به ترتیب حروف الفبا اعلام گردیده است:

 • 1. علی بشیری شاهرودی
 • 2. یوسف تاشی
 • 3. آزاده پیام
 • 4. علی جعفری نژاد
 • 5. مبینا خطیبی
 • 6. نازنین رحمتی
 • 7. امیر رضوانی
 • 8. مژگان شیبانی
 • 9. مطهره صادقی
 • 10. سعید صداقت
 • 11. ملیحه عامریون
 • 12. مهرانا عجم زمانی
 • 13. مینا قاسمی
 • 14. سهیلا ملارستمی
 • 15. نگار مهرنیا
 • 16. المیرا نادمی

شایان ذکر است مفاد آزمون عملی به شرح زیر میباشد :

 • سخت افزار
 • نرم افزار
 • شبکه های کامپیوتری
 • پایگاه داده
 • برنامه نویسی