شرایط و قوانین ثبت نام

اتمام مهلت ثبت نام

شركت بهگر شاهوار در نظر دارد جهت اجراي قرارداد في ما بين دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شاهرود تعداد 6 نفر از افراد واجدالشرايط به منظور انجام امور خدمات فوريت هاي پزشكي به شرح زير از طريق مصاحبه علمي و تخصصي بدون هيچ گونه تعهد استخدامي با شرايط زير قرارداد منعقد نمايد.

ردیف عنوان شرايط احراز از نظر مدرك و رشته تحصيلي
1 ارائه خدمات فوريت هاي پزشكي به جمعيت تحت پوشش مركز خدمات جامع سلامت كلاته خيج و محورهاي مواصلاتي مربوطه دارا بودن مدرك تحصيلي كارداني يا كارشناسي فوريت هاي پزشكي يا پرستاري يا كارشناسي اتاق عمل و گواهي نامه رانندگي پايه يكم ويا پايه دوم كه شرايط رانندگي با آمبولانس را داشته باشد. صرفا مرد و ترجيحا بومي شهرستان هاي شاهرود و ميامي
 • 1-شرایط عمومی پذیرش قراردادخريدخدمت
 • 1/1- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
 • 1/2- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
 • 1/3 - داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت
 • 1/4 - عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر والكل وروانگردان
 • 1/5 - عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
 • 1/6 - داشتن سلامت جسمانی و روانی وتوانایی برای انجام کاری که قرارداد منعقد مي كند
 • 1/7 - نداشتن منع به كارگيري در دستگاه های دولتی به موجب آرای مراجع قانونی
 • 1/8 - التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • 1/9 - به كارگيري ا فراد صرفا درقالب قراردادبه طريق حجمي بوده وهيچ گونه تعهد استخدامي براي دانشگاه نخواهد داشت وشركت طرف قراردادمكلف است درپايان مدت قراردادبادانشگاه باكليه نيروها ي به كارگيري شده تسويه حساب نمايد
 • 2 - شرایط اختصاصی پذیرش قرارداد خريد خدمت به صورت حجمي ازطريق شركت غيردولتي طرف قرارداد دانشگاه
 • 2/1- جنسيت صرفا مردوترجيحا بومي شهرستان هاي شاهرود و ميامي
 • تبصره : بومي به افرادي اطلاق مي گردد كه حداقل واجد يكي از شرايط زير باشند :
 • الف : شهرستان محل تولد داوطلب يا همسر وي يكي ازشهرستان هاي شاهرود و يا ميامي باشد.
 • ب : همسر وفرزندان كارمند رسمي وپيماني دولت يا نيروهاي مسلح(اعم ازشاغل وبازنشسته)كه شهرستان محل خدمت فعلي يابازنشستگي آنان يكي ازشهرستانهاي شاهرودوميامي باشد.
 • ج: داوطلب حداقل چهار(4)سال از سنوات تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي،دبيرستان ويا دانشگاه)رابه صورت متوالي يا متناوب درشهرستانهاي شاهرودوميامي طي كرده باشد.
 • 2/2 - داشتن حداقل 20سال سن تمام وحداکثر35 سال تمام
 • ضمنا موارد زير به حداكثر سن اضافه خواهد شد.
 • د ) مدت خدمت سربازی .
 • هـ ) افرادي که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان ومتعهدین خدمت قانون مذکور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق .
 • تبصره :ملاك حداقل و حداكثر سن تاريخ شروع ثبت نام (95/8/19 ) خواهد بود.
 • 2/3 - داشتن توانايي جسمي براي انجام كار بر اساس استانداردهاي مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي
 • 2/4 - داشتن قد حداقل 170 سانتيمتر و وزن 50 تا 90 كيلو
 • 2/5 - داشتن شرايط بينايي و شنوايي مناسب
 • 2/6 - نداشتن كارت معافيت پزشكي
 • 2/7 - نداشتن مشكلات روحي و رواني
 • 2/8 - توانايي انجام ماموريت هاي اورژانسي درشرايط سخت طبق استاندارهاي مركزمديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي
 • 2/9 - نداشتن بيماري ها جسمي يا مادرزادي نا توان كننده
 • تبصره : افرادي كه داراي مدارك قهرماني دررشته هاي ورزشي يا ارائه مدارك معتبر ورزشي باشند دراولويت خواهند بود.
 • * علاوه بر موارد فوق تكنيسين هاي مذكورمي بايستي توانايي انجام وظايف محوله به شرح زير را نيز داشته باشند:
 • 1-آمادگي كامل و فوري جهت انجام ماموريت هاي محوله در طي شبانه روز
 • 2-آمبولانس را از نظر فني و تجهيزات پزشكي و دارو هميشه آماده نگه دارند
 • 3-علائم حياتي بيمار در محل و در حين انتقال به بيمارستان را كنترل نمايند
 • 4-گزارش شرح حال دقيق بيمار را ضمن ثبت كامل در برگه ماموريت پايگاه از طريق تلفن يابي سيم به مركز اطلاعات و فوريت هاي پزشكي 115و مركز مربوطه اطلاع داده و با اخذ مشاوره پزشكي و دستورات لازم از پزشك مربوطه ارائه خدمات درماني را به نحوه صحيح انجام دهند.
 • 5-اعلام زمان هاي مهم نظير:زمان دريافت پيام، شروع ماموريت، رسيدن به محل حادثه يا بالين بيمار،حركت از محل و رسيدن به بيمارستان و خاتمه ماموريت را ضمن ثبت دربرگه ماموريت خودبه مركز مربوطه نيز به درستي انجام دهند.
 • 6-فرم هاي مربوط به ماموريت ها را خوانا ودقيق تكميل نمايند
 • 7-توانايي گرفتن I.VLINE (رگ باز)،گرفتن E.C.G(نوارقلب)راداشته باشند.
 • 8-توانايي درانجام اقدامات A.B.C(راه هوايي،تنفس،قلب) وانجام عمليات C.P.R(احياي قلبي وريوي) درخصوص بيماران اورژانسي راداشته باشند.
 • 9-توانايي درتزريق ويا تجويز داروهاي موجود درجامبگ دارويي اورژانس راداشته باشند(ليست داروهاي مجاز جهت استفاده تكنيسين ها به پيوست مي باشد)
 • 10-ساير دستورات صادره توسط پزشك مربوطه درچارچوب مقررات جاري اورژانس كشور را به درستي انجام دهند وچنانچه دراجراي دستورالعمل ها وبخش نامه هاي صادره توسط پيمانكار متحمل هزينه هاي بشود كه درقرارداد پيش بيني نشده باشد باتوافق طرفين جبران خواهدشد.
 • 11-تكنسين هاي انتخاب شده به دليل حضور درحريم خصوصي بيماران ومصدومين بايستي رعايت شئون واخلاق اسلامي را نموده واز نظر متانت وبردباري داراي شخصيت ممتازي باشند
 • 12-افراد بكارگيري شده توسط پيمانكار مي بايست با لباس فرم كامل اورژانس درمحل خدمت حاضر شوند وبصورت شيفت در گردش، شبانه روزي درتمام سال اعم از روزهاي عادي وتعطيلات رسمي انجام وظيفه نمايند.
 • درصورت عدم رضايت كارفرما از پرسنل تحت پوشش شركت پيمانكار، كارفرما مي تواند راساً نسبت به اخراج ياجلوگيري از ورود پرسنل خاطي درهرزمان اقدام وپيمانكار موظف است بلافاصله پرسنل جايگزين ديگري را معرفي نمايد. در اين موارد پيمانكار شخصا متعهد به پاسخگويي در مراجع ذيربط خواهد بود.
 • 13-تعويض وعدم بكارگيري نيروي تحت پوشش مي بايستي باهماهنگي قبلي وتاييد كارفرما باشد.
 • 14-درتصادفات آمبولانس كه منجر به جرح يا فوت شود ويا شدت خسارات بالا باشد ، ضمن اخطار ، نسبت به ادامه همكاري با پرسنل خاطي بنا به نظر كارفرما تجديد نظر خواهد شد .دراين موارد پيمانكار شخصاً متعهد به جوابگويي درمراجع ذيربط خواهد بود .
 • تبصره 1 : در صورت استفاده از مزاياي بيمه آمبولانس ، در خساراتي كه راننده آمبولانس مقصر شناخته مي شود مبلغ ناشي از كسر فرانشيز بيمه ، تخفيفات از بين رفته بيمه كلا بر عهده پيمانكار مي باشد.
 • تبصره 2 : پيمانكار مكلف است هر ماه گزارش روند تعمير آمبولانسهاي در حال تعمير و آماده بكار را به مركز مديريت اعلام نمايد.
 • تبصره 3 : در صورت تصادفات آمبولانس ( واژگوني ، برخورد و ...) پيگيري امور استفاده ازمزاياي بيمه با معرفي پيمانكار توسط معاونت توسعه مديريت و منابع به شركت هاي بيمه طرف قرارداد ،پيگيري دريافت خسارت ،راه اندازي و تعمير و تحويل آن به دانشگاه بعهده پيمانكار مي باشد و كسورات ناشي از فرانشيز – استهلاك و ... بعهده پيمانكار مي باشد.
 • 15-از آنجا كه ارائه خدمات پيش بيمارستاني رايگان مي باشد، پيمانكار متعهد مي گردد به پرسنل تحت پوشش خود تفهيم نمايد كه هيچگونه وجهي از بيماران ، مصدومين وياهمراهان آنها دريافت ننمايد.
 • 16-پيمانكار متعهد مي شود تنها در زمينه ارائه خدمات اورژانسي ودرصورت لزوم انتقال بيماران به بيمارستانها با هدايت ونظارت مركز اورژانس 115 اقدام نمايد وبه هيچ وجه درامور پذيرش بيمارستانها ، صدور جواز دفن ، مرخصي استعلاجي و... دخالت ننمايد.
 • 17-پيمانكار متعهد مي شود كليه مقررات وضوابط شئونات اداري واخلاقي جاري درمركز اورژانس 115 ودستورالعملها وبخشنامه هاي صادره را دقيقاً رعايت نمايد وچنانچه دراجراي دستورالعملها وبخشنامه هاي صادره توسط پيمانكار متحمل هزينه هايي بشود كه در قرارداد پيش بيني نشده باشد باتوافق طرفين جبران خواهد شد.
 • 18-مسئوليت آموزش بدو ورود و ضمن خدمت پرسنل بكارگرفته شده بعهده پيمانكار مي باشد ( اين امر نافي تعهد نيروها براي گذراندن دوره هاي آموزشي والزام آنان به شركت درآزمون هاي ادواري واحد آموزش اورژانس نمي باشد) بديهي است وقوع هرگونه حادثه براي پرسنل وخساراتي كه به دليل عدم آموزش ودراثر قصور ويا تقصير آنها به خود ، ديگران وتجهيزات پزشكي ، راديويي ، تاسيساتي وساختمان كارفرما وارد آيد ، جزيي وكلي به عهده پيمانكار خواهد بود وكارفرما هيچگونه مسئوليتي دراين مورد ندارد وتامين وپرداخت خسارت بعهده پيمانكار مي باشد كه در صورت عدم پرداخت خسارت، مناقصه گذار راساً از پرداختي ماهانه يا ضمانت نامه تضمين اموال، از پيمانكار كسرخواهد كرد.
 • 19-مسئوليت هاي حقوقي و جزائي ناشي از اجراي عدم مديريت صحيح وارائه خدمات غير علمي وغير منطبق با قوانين پزشكي اورژانس به عهده پيمانكار مي باشد.
 • 20-پيمانكار متعهد مي گردد هرگونه خلاف از ناحيه افراد بكارگيري شده توسط خود را كه متوجه بيماران ، مصدومين وهتك حرمت آنان شود جبران نموده ومسئوليت آن با وي بوده وموظف به جبران خسارت مادي ومعنوي آن مي باشد.
 • 21-چون پيمانكار وافراد بكارگيري شده توسط وي وظيفه رسيدگي سريع و بموقع به وضعيت بيماران ومصدومين اورژانس را برعهده دارند مي بايستي بموقع درمحل كارخود حاضر شوند و هيچگونه قصوري را كارفرما دراين خصوص نمي پذيرد و مسئول جبران خسارت و ضرر و زيان وارده مي باشد.
 • تبصره 1) درصورتيكه پيمانكار علاوه برتامين نيروي انساني وخدمات تعيين شده در قرارداد براساس بخشنامه ها وابلاغهاي اورژانس كشور يامركز مديريت حوادث وفوريتهاي پزشكي ( از قبيل طرح هاي امدادي ويژه فصول ، طرح نوروزي ، مانورها واستقرارهاي فصلي ، ماموريتهاي ويژه ايام خاص و...) متحمل هزينه تامين نيروي انساني وخدمات گردد كارفرما نسبت به پرداخت هزينه هاي انجام شده طبق مبالغ قرارداد متعهد مي شود.
 • 22-كارفرما مي تواند در صورت تغيير قوانين و مقررات و حسب الزامات قانوني با اعلام كتبي به پيمانكار( شركت طرف قرارداد) ، قرارداد منعقده را بصورت يكجانبه فسخ نمايد.
 • 23-پيمانكار اقرار مي نمايد كه موضوع قرارداد را به دقت مطالعه نموده وازمفاد آن بطور كامل اطلاع داشته ونسبت به اجراي هركدام از تعهدات خود نمي تواند از عذر عدم اطلاع استفاده نمايد. پيمانكار ضمن آگاهي متعهد مي گردد براساس مقررات و آئين نامه هاي جاري اورژانس كشور تنها به ارائه خدمات اورژانسي اقدام نمايد وامور مذكور باهدايت ، نظارت ومديريت مركز ارتباطات اورژانس 115 خواهد بود واين موضوع را پيمانكار بايستي به پرسنل بكارگرفته شده تفهيم نمايد.
 • 24-درصورت بروز اختلاف درزمان اجراي قرارداد، يك نفر نماينده از طرف پيمانكار ويك نفر نماينده از دفتر حقوقي دانشگاه ويك نفر نماينده از مركز مديريت حوادث وفوريتهاي پزشكي 115 ويك نفر نماينده از بازرسي دانشگاه به موضوع رسيدگي ودرصورت عدم رفع اختلاف ، موضوع به مراجع قانوني ذيصلاح ارجاع خواهد شد.
 • 25-اقامتگاه طرفين جهت انجام مكاتبات واعلام اخطارها و… به شرح مندرج درصدر قرارداد مي باشد وهريك از طرفين مكلف است درصورت تغيير اقامتگاه آدرس جديد را كتباً به طرف ديگر اعلام نمايد درغير اينصورت اوراق به همان محل سابق ارسال وبه منزله ابلاغ محسوب مي گردد.
 • 26-پيمانكار مكلف است نسبت به راه اندازي پايگاههاي مندرج درشرايط مناقصه ومصوبه هيئت دولت درصورت تامين اعتبار وبراساس قيمت پيشنهادي ارائه شده درمناقصه سريعاً اقدام نموده وبه محض راه اندازي ضمانت نامه هاي مربوطه را تسليم نمايد.
 • 27-درپايگاه روزانه ( 24 ساعته ) دونفر نيروي مرد درهرشيفت حضور فعال داشته باشند.
 • تبصره1)درطول مدت قرارداد نيز درصورت به كارگيري نيروي جديد بايستي ابتدا با تاييد كارفرما و مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي باشد ( با طي مراحل تاييد صلاحيت مذكور ) و پس از تائيد كتبي طبق ماده 43 نيروي انساني بكار گرفته شوند .
 • تبصره 2 ) در صورت اثبات بكارگيري نيروهاي مشمول ممنوعيت هاي قانوني اعم از قوانين راهنمايي و رانندگي ، نظام وظيفه و ... توسط پيمانكار ضمن ختم كار فرد ، پيمانكار موظف به پاسخگويي در مورد مذكور در مراجع ذيصلاح خواهد بود و كارفرما در اين خصوص هيچ گونه تعهدي ندارد.
 • تبصره 3 ) در پايگاه الزامي است حداقل 6 نيروي ثابت توسط پيمانكار معرفي و به كارگيري شود و براي هر 6 نفر حق بيمه كامل ماهانه پرداخت گردد.
 • 3- نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز
 • متقاضيان واجدشرايط ملزم هستند ازروز چهارشنبه مورخه 95/8/19 تاساعت 23 روز چهارشنبه مورخه 95/8/26 نسبت به ثبت نام به صورت الکترونیکی ازطریق سایت اینترنتی شركت به آدرس الكترونيكي behgarshahvar.ir و نسبت به تكميل فرم درخواست همكاري با شركت اقدام و همراه با كليه مدارك لازم از طريق سايت اعلام شده به صورت اينترنتي بارگزاري نمايند.
 • بديهي است شركت كنندگاني كه مستندات قانوني خود را به هر دليل در سايت درج ننموده يا به طور ناقص بارگزاري نمايند حق شركت در مصاحبه را نخواهند داشت. همچنين شركت، هيچ گونه ثبت نام حضوري تحت هر عنوان و هر شرايط نداشته و نخواهد داشت.
 • 3/1 - مدارک مورد نیاز متقاضي همكاري درزمان ثبت نام درسايت :
 • الف) تکمیل برگ درخواست همكاري درقالب قرارداد خريدخدمت با شركت بهگر شاهوار
 • 3/2 - مدارك موردنيازدرزمان انجام مصاحبه:
 • - یک قطعه عکس 4×3
 • - اصل به همراه تصویرآخرین مدرک تحصیلی
 • - اصل به همراه تصویرکارت ملی
 • - اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه
 • - اصل به همراه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم
 • - اصل به همراه گواهي نامه رانندگي پايه يكم و يا پايه دوم
 • - اصل به همراه تصویرگواهي پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت ازآن
 • تبصره : مدرک تحصیلی وگواهی انجام خدمات قانون پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد وتطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی براصالت مدارک نخواهد بود.
 • 4-اجازه شركت متقاضيان در مصاحبه بر مبناي خود اظهاري آن ها بوده و مسئوليت صحت و سقم آنها با متقاضيان مي باشد همچنين ارزيابي كليه مدارك و مستندات ارائه شده قبل از به كارگيري صورت خواهد گرفت.
 • 5-افرادي كه در مصاحبه مربوطه حائز بالاترين امتياز گردند به ميزان 5/1 برابر ظرفيت مورد نياز به ترتيب اولويت به هسته گزينش دانشگاه علوم پزشكي شاهرود معرفي خواهند شد و به كارگيري آنان نيزمنوط به تاييد صلاحيت توسط هسته گزينش مذكور خواهد بود.
 • 6- به كارگيري افراد توسط اين شركت صرفا در قالب قرارداد خواهد بود و هيچ گونه تعهد استخدامي براي شركت و دانشگاه نخواهد داشت و شركت در پايان مدت قرارداد با دانشگاه با كليه متقاضيان تسويه حساب مي نمايد. ضمنا ادامه خدمت افراد در طي مدت قرارداد صرفا تا زماني ميسر خواهد بود كه اولاً دانشگاه علوم پزشكي شاهرود قرارداد خود را با شركت فسخ ننموده و ثانياً شركت و دانشگاه مذكور از خدمات متقاضي رضايت داشته باشند. لذا در صورت هرگونه عدم رضايت از نحوه ارائه خدمت متقاضيان، در هرشرايط و در هر زمان بلافاصله با افراد تسويه حساب خواهد شد و متقاضي حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي نمايد.
 • 7- انتخاب نهایی افراد مصاحبه شده براي ارائه خدمات به صورت حجمي ازطريق شركت غيردولتي طرف قرارداد دانشگاه پس از طی مراحل گزینش صورت خواهد گرفت.
 • 8- آگاهي از نتايج و هرگونه اخذ اطلاعات تنها از طريق سايت شركت امكانپذير مي باشند.